တရားထိုင်ချိန်ဖွင့်ရန်

တရားထိုင်ချိန်ဖွင့်ရန်

(အရှင်ခေမာသီရိဟောကြားထားသော
Online တရားစခန်းအလုပ်ပေးတရားများဖြစ်သည်။)

Zip File
MediaFire Link

မိနစ်(၂၀)အလုပ်ပေးတရားများ
https://www.mediafire.com/file/er6c78re2wrf0ud/20Min_Work_Giving.zip/file

ဒီဇင်ဘာလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၅)နာရီ, မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://www.mediafire.com/file/fx9umaceicn3f76/UKhema%25282020Dec_mp3%2529.zip/file

ဇန်နဝါရီလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://www.mediafire.com/file/a8xmt67vcwqngmb/UKheMa%2528Jan-7Day-Zoom-Sitting%2529.zip/file

(Or)

Zip File
pCloud Link

မိနစ်(၂၀)အလုပ်ပေးတရားများ
https://filedn.com/lSDwSYSe19tRDg0YsJqniij/20Min_Work_Giving.zip

ဒီဇင်ဘာလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၅)နာရီ, မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://filedn.com/lSDwSYSe19tRDg0YsJqniij/UKhema(2020Dec_mp3).zip

ဇန်နဝါရီလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://filedn.com/lSDwSYSe19tRDg0YsJqniij/UKheMa(Jan-7Day-Zoom-Sitting).zip

(Or)

Zip File
Google Drive Link

မိနစ်(၂၀)အလုပ်ပေးတရားများ
https://drive.google.com/file/d/1lzmbwzXTMFNicXdBWYV6jVhFi3wbC16e/view?usp=sharing

ဒီဇင်ဘာလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၅)နာရီ, မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://drive.google.com/file/d/1MqU6_AfYIEXBzLg7j0lxztNobruqq2YK/view?usp=sharing

ဇန်နဝါရီလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://drive.google.com/file/d/1uWVKVI-GZphoaoUc9_KVNOhZbVvqirJn/view?usp=sharing

(Or)

Folder Link
pCloud Link

မိနစ်(၂၀)အလုပ်ပေးတရားများ
https://filedn.com/lSDwSYSe19tRDg0YsJqniij/20Min_Work_Giving/

ဒီဇင်ဘာလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၅)နာရီ, မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://filedn.com/lSDwSYSe19tRDg0YsJqniij/UKhema(2020Dec_mp3)/

ဇန်နဝါရီလOnlineစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားထားမှု
မနက်(၉)နာရီ, ညနေ(၅)နာရီ
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZlzIdXZ6CEkd6iJagH9iGcbsgB3T7iV8bhX